Standpunten

Buitengebied

De agrarische sector is een belangrijke economische drager voor het buitengebied, waarbij volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu voorwaarden zijn voor ontwikkelingen in deze sector. In het buitengebied is op basis van opgelegde regelgeving uit “Den Haag” al veel tot uitvoering gebracht. Echter, de nieuwe provinciale regels op bijvoorbeeld het gebied van uitstoot, vragen om een aangepaste aanpak. De gemeente zal meer dan ooit oog en oor moeten hebben voor de complexe problematiek waarmee de agrarische sector te kampen heeft. Er zal specifiek beleid ontwikkeld moeten worden. Er moet ruimte zijn voor ontwikkeling binnen de genoemde wettelijke kaders, daar waar mogelijk zal de gemeente moeten ondersteunen.

Er zijn echter ook zorgen. We zullen op korte termijn vast moeten leggen waar we in Laarbeek het primair agrarisch gebied willen situeren. Omdat steeds meer agrarische bedrijven stoppen en leeg komen te staan, moeten we goed kijken naar alternatieve bestemmingen. Hier moet een onderscheid worden aangebracht naar de mogelijkheden binnen of buiten dit primair agrarisch gebied. Als dit niet onder de aandacht blijft, zullen steeds meer bedrijven in verval raken.

Juist dat wil ABL voorkomen door ruimte te bieden binnen de mogelijkheden om eventueel andere activiteiten te faciliteren in deze vrijkomende agrarische bedrijfsruimtes. Ook hier zal ABL zorgvuldig luisteren naar de inwoners van het buitengebied en belangenorganisaties zoals het ZLTO.

Niet links, midden of rechts, maar juist voor onze Laarbeekse mensen

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>