Standpunten

Buitengebied

De agrarische sector is een belangrijke economische drager voor het buitengebied, waarbij volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu voorwaarden zijn voor ontwikkelingen in deze sector. Landelijk staat de sector onder druk vanwege de discussie over de stikstof uitstoot en het mestoverschot. Met initiatieven zoals ruimte voor ruimte en de warme saneringsregeling varkenshouderijen, krijgt het buitengebied stap voor stap ruimte voor een andere invulling. Hierbij willen we het verder uitbreiden van de intensieve veehouderij ontmoedigen, zeker in de nabijheid van de kernen. Daarbij moet echter wel voldoende ruimten blijven voor ondernemers met innovaties.

Met de visie buitengebied staat er een nieuwe invulling van dit buitengebied op het programma. Als ABL vinden we het belangrijk dat het buitengebied een diverse invulling krijgt. Leegstand dient absoluut voorkomen te worden, het mag niet aantrekkelijk worden voor criminaliteit om leegstaande gebouwen te gebruiken voor criminele activiteiten.

De diversiteit vinden we belangrijk, het buitengebied mag geen eenheidsworst worden van bijvoorbeeld zorgboerderijen en kinderopvanglocaties. Er moet ruimte komen voor recreatie maar vooral ook voor initiatieven voor de natuur. Initiatieven waarin natuurbeheer centraal staat, en ook educatie en projecten voor zelf voedsel verbouwen zoals de Heerenboeren.