Standpunten

Gezondheidszorg

De nabijheid van goede zorg in alle kernen is belangrijk voor onze inwoners. De gezondheid van de mens staat in nauwe relatie tot zijn persoonlijk welbevinden, zijn woon- en werkomgeving; kortom tot zijn gehele welzijn. Met het sport- en preventieakkoord zetten we al goede stappen. We zullen het college goed blijven controleren over de op te pakken taken.

Tevens willen we een goede voorlichting op het gebied van de preventieve gezondheidszorg, voldoende goed toegankelijke medische voorzieningen en het bevorderen van een goede samenwerking van de instanties die op dit gebied werkzaam zijn (preventief beleid).