Standpunten

Gezondheidszorg

De gezondheid van de mens staat in nauwe relatie tot zijn persoonlijk welbevinden, zijn woon- en werkomgeving; kortom tot zijn gehele welzijn. Naast een aantal wetten, die vanuit de rijksoverheid (“Den Haag”) worden voorgeschreven, heeft de gemeente de zorg voor een goed preventief beleid, met name op het terrein van onder andere milieuhygiëne, de wet milieubeheer (voorheen hinderwet), luchtverontreiniging, bescherming oppervlaktewater en bodem.

Tevens een goede voorlichting op het gebied van de preventieve gezondheidszorg, voldoende goed toegankelijke medische voorzieningen en het bevorderen van een goede samenwerking van de instanties die op dit gebied werkzaam zijn.

Laarbeek is geweldig om te wonen, hier werken we samen hard voor

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>