Standpunten

Maatschappelijke zorg en bijstand

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Vooral voor de zwakkeren in onze samenleving moet er een goed vangnet zijn. De gemeente moet in haar beleid garant staan voor de elementaire voorwaarden van bestaan. ABL blijft aandacht vragen voor de kwetsbare groepen. We moeten zorgen dat we een zorgzame gemeente blijven. Dit blijft een belangrijke taakstelling voor Laarbeek. Inwoners moeten binnen de samenwerkingsvormen die we hebben met onder andere. de Peelgemeenten een aanspreekpunt hebben in Laarbeek zelf. Zorg moet dicht bij de inwoners staan. De teams zorg en welzijn zijn in elke kern aanwezig en hebben de belangrijke taak om informatie te geven en hulp te bieden zodat onze inwoners een volgende stap kunnen zetten in hun vraag naar zorg. We staan als gemeente voor een enorme taak om de zorg binnen de gestelde budgetten uit te voeren en dat vraagt om flexibiliteit en een goede controle vanuit onder andere. de gemeenteraad. Als ABL blijven we de contacten met de zorgverlener en de zorgbehoevende onderhouden zodat we met goede onderbouwing de juiste beleidskeuzes kunnen maken.

Niet links, midden of rechts, maar juist voor onze Laarbeekse mensen

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>