Standpunten

Maatschappelijke zorg en bijstand

Iedereen die wil krijgt de kans mee kunnen doen in onze samenleving. Vooral voor de zwakkeren in onze samenleving streven we naar een goed vangnet zijn. De gemeente staat in haar beleid garant voor de elementaire voorwaarden van bestaan. ABL blijft aandacht vragen voor de kwetsbare groepen. Het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter. De aandacht en het beleid voor deze doelgroep moet passend zijn en mee kunnen bewegen met de veranderingen in de samenleving.

We zorgen dat we een zorgzame gemeente blijven. Dit blijft een belangrijke taakstelling voor Laarbeek. Inwoners moeten binnen de samenwerkingsvormen die we hebben met onder andere de Peelgemeenten een aanspreekpunt hebben in Laarbeek zelf. Zorg dicht bij de inwoners. Onze dorpsondersteuners zijn in elke kern aanwezig en hebben de belangrijke taak om informatie te geven en hulp te bieden, zodat onze inwoners een volgende stap kunnen zetten in hun vraag naar zorg. We staan als gemeente voor een enorme taak om de zorg binnen de gestelde budgetten uit te voeren en dat vraagt om flexibiliteit en een goede controle vanuit onder andere de gemeenteraad. Als ABL blijven we de contacten met de zorgverlener en de zorgbehoevende onderhouden zodat we met goede onderbouwing de juiste beleidskeuzes kunnen maken.