Standpunten

Mensen met een beperking

De mogelijkheden voor mensen met een beperking tot maatschappelijke deelname dient optimaal te worden ondersteund. Dit moet een integraal onderdeel zijn van het totale beleid. Ook hier dienen we te gidsen en te ondersteunen daar waar nodig is. Wat betreft de voorzieningen en infrastructuur, onze gemeente hiervoor geschikt houden en maken. Ook hier geldt het principe van loslaten waar kan, maar vooral aandacht voor degenen die vastgehouden moeten worden.

Dat “iedereen moet mee kunnen doen” geldt natuurlijk ook voor onze inwoners met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Mee kunnen doen vraagt bijvoorbeeld dat knelpunten in het verkeer moeten worden opgepakt. Er moet voldoende aanbod zijn voor sport- en recreatiemogelijkheden, zoals inmiddels gebeurt met ‘Uniek sporten’. Tevens is het van belang dat deelname aan regulier onderwijs, volwasseneducatie en de arbeidsmarkt wordt ondersteund.