Standpunten

Mensen met een beperking

De mogelijkheden van mensen met een beperking tot maatschappelijke deelname dient optimaal te worden ondersteund. Ook hier dienen we te gidsen en faciliteren daar waar nodig is. En wat betreft de voorzieningen en infrastructuur, onze gemeente hiervoor geschikt houden en maken. Ook zeker hier geldt het principe van loslaten waar kan, maar vooral aandacht voor degene die vastgehouden moeten worden.

Dat “iedereen moet mee kunnen doen” geldt ook zeker voor mensen met een beperking. Een helder gehandicaptenbeleid omtrent bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare ruimtes voor mensen met een beperking is een voorwaarde.

De regelingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dienen optimaal toegepast te worden en door middel van goede voorlichting laagdrempelig toegankelijk te zijn. Knelpunten in het verkeer moeten worden opgeheven en er moet gezorgd worden voor voldoende sport- en recreatiemogelijkheden. Tevens is het van belang dat deelname aan regulier onderwijs, volwasseneducatie en de arbeidsmarkt wordt ondersteund.

Laarbeek is geweldig om te wonen, hier werken we samen hard voor

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>