Standpunten

Ouderen

Laarbeek loopt voorop op diverse gebieden, zoals de wens een dementie vriendelijke gemeente te zijn. Extra aandacht dient uit te gaan naar de in hoog tempo toenemende vergrijzing in onze gemeente. Van nu tot 2040 neemt het aantal 65-plussers toe met meer dan 100%. Daarnaast verblijven ouderen steeds korter in verzorgingstehuizen. Waar 10 jaar geleden bewoners van deze instellingen gemiddeld nog 6 tot 9 jaar verbleven, is dat inmiddels al korter dan 1 jaar geworden. Oftewel, een grote groep inwoners zal lang zelfstandig blijven wonen, wel met een toenemende zorgbehoefte. Dit vraagt om tijdig anticiperen op het terrein van ondermeer huisvesting, sociaal vlak, zoals de toenemende vereenzaming, en aandacht voor zorg en wijkzorg in het bijzonder. Ouderen nemen hierbij gelukkig steeds vaker zelf de regie. Maar onze verantwoordelijkheid rijkt verder. Wij moeten begeleiden (gidsen) en faciliteren daar waar nodig is. En infrastructureel onze gemeente hiervoor geschikt houden en maken.

Als we praten over “iedereen moet mee kunnen doen” dan zijn de ouderen dus een doelgroep waar veel aandacht naar uit moet gaan. Om de ouderen beter te leren kennen hebben we de afgelopen jaren diverse bijeenkomsten bijgewoond en ons verdiept in de wensen van deze doelgroep.

Beleid maken is niet alleen praten over maar juist praten mét de ouderen.

Waar wij ons op richten:

Huisvesting

Huisvesting voor ouderen moet toekomstbestendig (levensloopbestendig) zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Hierbij moet het mogelijk te zijn om tijdelijke situaties te creëren, waarbij tijdelijke inwoning van kinderen/mantelzorgers wenselijk is. Uiteraard geldt dit ook voor de omgekeerde situatie, tijdelijke inwoning bij kinderen/mantelzorgers.

Communicatie

Eenvoudig begrijpbare communicatie over onder meer de zorg, voorzieningen en contacten met gemeente. Dit moeten we niet alleen willen doen. Juist hier is het belangrijk dat we de samenwerking blijven zoeken met onder andere de WMO-adviesraad. Duidelijkheid betekent minder onzekerheden. Weten waar iedereen aan toe is en weten waar je terecht kan voor alle vragen. Belangrijk is dat de zorg dichtbij is, bijvoorbeeld via de wijkteams.

We willen aandacht voor degene die niet kunnen rekenen op familie voor hulp in de huishouding of zorg. ABL wil investeren in een goed vangnet.

Goede communicatie, zodat we weten wat de wensen zijn voor bijvoorbeeld sport- en recreatie mogelijkheden. Wat we zien is dat de ouderen van vandaag heel actief zijn op elk gebied. Ze willen mee doen en daar maken wij ons als ABL sterk voor. Wij willen dit faciliteren / ondersteunen zodat deelnemen in elke kern mogelijk is.

Vrijwilligers en mantelzorgers

Aandacht voor alle vrijwilligers en mantelzorgers, jong en oud, die klaar staan voor de ouderen en zorgen dat deze mee kunnen blijven doen!

Loslaten waar kan, maar vooral aandacht voor degene die vastgehouden moeten worden. Dat wil zeggen aandacht hebben voor eenzaamheid, armoede en zelfredzaamheid.

Laarbeek is geweldig om te wonen, hier werken we samen hard voor

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>