Standpunten

Voorzieningen in Laarbeek

Een goed voorzieningenniveau zorgt er mede voor dat de inwoners van Laarbeek goed en prettig kunnen wonen in hun eigen woonomgeving. ABL pleit ervoor dat, waar mogelijk, in elke kern van Laarbeek deze voorzieningen zoveel mogelijk in stand worden gehouden. Scholen, (sport)vereniging, dorpshuizen enz. geven bewoners van jong tot oud een kans om mee te kunnen doen. Bij de keuze van voortbestaan en/of realisatie van nieuwe voorzieningen moeten kosten, doelmatigheid en noodzaak getoetst worden.

Laarbeek is geweldig om te wonen, hier werken we samen hard voor

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>