Standpunten

Vrijwilligers en mantelzorgers

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn de drijvende kracht van onze samenleving. Door de bezuinigingen in de zorg, doelstellingen als zelfredzaamheid en de wens van langer thuis wonen, zorgen voor een enorme druk op onze vrijwilligers. Maar ook de brandweer, verenigingen in welke vorm dan ook kunnen alleen voortbestaan doordat mensen zich vrijwillig inzetten. Als politieke partij is het onze plicht om oog en oor te hebben voor de vrijwilligers en ze te ondersteunen waar kan. Het hebben van een goed voorzieningenniveau is daar een goed voorbeeld van. Ook de LEV groep die zorgt dat vrijwilligers in beeld blijven en professionele ondersteuning krijgen is een belangrijk onderdeel in onze Laarbeekse samenleving.

Mantelzorgers

Wanneer ben je mantelzorger? Mantelzorger zijn is geen vrijwilligerswerk. Je hebt namelijk geen keuze. Het overkomt mensen vaak doordat een familielid of partner ziek wordt en je daarvoor moet zorgen. Hoewel mantelzorgers dit vaak als “normaal” zien wil het niet zeggen dat de druk op de mantelzorger niet heel groot kan zijn. Doordat mensen steeds ouder worden en langer thuis blijven wonen, hebben we ook meer te maken met de zorg voor elkaar. Dementie verdrievoudigt de komende twintig jaar, dit gegeven en andere bijkomende zorgvragen zullen niet minder worden. Aandacht voor deze doelgroep is dus heel belangrijk en het beleid zal hierop steeds moeten worden aangepast. ABL zal hier sterk op blijven sturen.