Standpunten

Vrijwilligers en mantelzorgers

Vrijwilligers

We moeten ontzettend zuinig zijn op al onze fantastische vrijwilligers. Door de bezuinigingen in de zorg, de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), doelstellingen als zelfredzaamheid en de wens van langer thuis wonen, zorgen voor een enorme druk op onze vrijwilligers. Maar ook verenigingen in welke vorm dan ook kunnen alleen voortbestaan doordat mensen zich vrijwillig inzetten. Als politieke partij is het onze plicht om oog en oor te hebben voor de vrijwilligers en ze te ondersteunen waar kan. Het hebben van een goed voorzieningenniveau is daar een goed voorbeeld van. Maar ook het bieden van een instantie zoals Vierbinden die zorgen dat vrijwilligers in beeld blijven en professionele ondersteuning krijgen.

Mantelzorgers

Wanneer ben je mantelzorger? Mantelzorger zijn is geen vrijwilligers werk. Je hebt namelijk geen keuze. Het overkomt mensen vaak doordat een familielid of partner ziek wordt en je daarvoor moet zorgen. Hoewel mantelzorgers dit vaak als “normaal” zien wil het niet zeggen dat de druk op de mantelzorger niet heel groot kan zijn. Doordat mensen steeds ouder worden en langer thuis blijven wonen hebben we ook meer te maken met de zorg voor elkaar. Dementie verdrievoudigd de komende twintig jaar, dit gegeven en andere bijkomende zorgvragen zullen niet minder worden. Aandacht voor deze doelgroep is dus heel belangrijk en het beleid zal hierop steeds moeten worden aangepast. ABL zal hier aandacht voor blijven vragen.

Laarbeek is geweldig om te wonen, hier werken we samen hard voor

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>