Standpunten

Werkgelegenheid en werkeloosheid

Iedereen verdient werk dat hem of haar past. Bevordering van de werkgelegenheid hoort voor de gemeente hoog in het vaandel te staan. Als het gaat om ontwikkelingen van de plaatselijke economie heeft de gemeente geen wettelijk kader. Wel zijn er via de ruimtelijke ordening enkele wettelijke instrumenten beschikbaar die de economische ontwikkelingen kunnen beïnvloeden. De gemeente kan, naast deze beperkte wettelijke mogelijkheden, ook gebruik maken van niet op wettelijke voorschriften gebaseerde mogelijkheden, die kunnen bijdragen aan de economische ontwikkelingen, zoals het scheppen van ruimte voor bedrijvigheid, het voorzien in goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de bedrijven en bedrijventerreinen.

Verder zijn een goed openbaar vervoer en verkeersbeleid, voorzien in primaire voorzieningen voor bedrijven (ruimte en nutsvoorzieningen), vormingswerk en scholing en een actief beleid gericht op het aantrekken en behoud van werkgelegenheid van groot belang.

Goede contacten met het bedrijfsleven en hun vertegenwoordigende organisaties zijn zeer belangrijk. Evenals een goede samenwerking in onder meer Peel- en MRE-verband. Een taak van de gemeente hierin is het verzamelen en doorgeven van alle in aanmerking komende informatie aan ondernemers en starters op het gebied van subsidies en initiatieven, die de uitbreiding of het behoud van de werkgelegenheid kunnen bevorderen.

Betrouwbaar, positief en respectvol, dat is onze basis

Algemeen Belang Laarbeek

<< Prev
Next >>