Standpunten

Werkgelegenheid en werkeloosheid

Werken en de omgang met collega’s draagt voor veel mensen bij aan hun levensgeluk. Iedereen verdient werk dat hem of haar past. Bevordering van de werkgelegenheid hoort voor de gemeente hoog in het vaandel te staan. Als het gaat om ontwikkelingen van de plaatselijke economie heeft de gemeente geen wettelijk kader. Wel zijn er via de ruimtelijke ordening enkele wettelijke instrumenten beschikbaar die de economische ontwikkelingen kunnen beïnvloeden. Participatie is wettelijk gezien een opdracht voor de gemeente. De gemeente kan, naast deze beperkte wettelijke mogelijkheden, ook gebruik maken van niet op wettelijke voorschriften gebaseerde mogelijkheden, die kunnen bijdragen aan de economische ontwikkelingen, zoals het scheppen van ruimte voor een breed aanbod van bedrijvigheid, het voorzien in goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de bedrijven en bedrijventerreinen.

Goede contacten met het bedrijfsleven en hun vertegenwoordigende organisaties zijn zeer noodzakelijk zodat de gemeente de ondernemers kan ondersteunen. Denk hierbij aan het verstrekken van informatie aan ondernemers en starters op het gebied van subsidies en initiatieven die de uitbreiding en behoud van de werkgelegenheid kunnen bevorderen.
Eveneens het behoud van goede samenwerking in Peel- en MRE verband.