Nieuws

Tankstation Bosscheweg – N279

In de kern van Beek en Donk is al sinds jaar en dag benzinepomp Esso Visser (voorheen Jo van Hout) gevestigd. Hoewel vroeger een tankstation in de kern heel normaal was, is dit in de huidige tijd niet meer wenselijk vanwege andere inzichten op het gebied van veiligheid en milieu. Al enkele jaren geleden is door de eigenaar verzocht om mee te werken aan een verhuizing naar de rand van de kern. Deze nieuwe locatie wordt nu voorgesteld langs de Bosscheweg nabij de rotonde met de N279. Het tankstation krijgt verschillende vormen van brandstof, namelijk ook electrisch laden en waterstof. Brandstoffen voor de toekomst.

De impact van een tankstation in het buitengebied op deze plek is behoorlijk. Echter dat door deze ingreep een tankstation midden in het dorp verdwijnt en daarbij tevens ruimte biedt voor woningbouw maakt dit een te verantwoorden keuze. Het is dan wel belangrijk dat dit geheel goed ingepast wordt in de groene omgeving.

In de commissie ruimtelijk domein is uitgebreid ingegaan op de inhoud. Er is goed gekeken naar waterberging en aanvullend is verzocht voor meer ‘open’ verharding om ruimte te krijgen voor groen. Hiervan heeft de initiatiefnemer aangegeven naar te gaan kijken. Ook aan het mogelijke probleem met parkeren van vrachtwagens is gehoor gegeven door ruimte te geven voor kort parkeren van vrachtwagens.

Er blijven echter 2 punten over waar we ons zorgen over maken met het oog op landschappelijke inpassing. Het gaat namelijk over de omvang van de beoogde reclamemast en de verlichting van het complex. Hierom hebben wij gemeend middels een amendement, samen met de werkgroep, hier de regels aan te scherpen, namelijk de mast niet hoger dan 8,0 meter en beperkingen voor de verlichting.

Gedachte hier achter is dat het reclamebord van 8,0 meter, in combinatie met vroegtijdige bewegwijzering, in de huidige situatie ver genoeg te zien is om te besluiten het tankstation te bezoeken. Vanuit vrijwel alle richtingen is de mast goed te zien als deze maar 8 meter is. Enkel uit de richting Helmond op de N279 zou dit mogelijk wat kunnen afwijken vanwege bossages en bedrijfspanden, maar dat is met een hogere mast ook het geval.

Dit is echter alleen nog in de huidige situatie van de N279 van toepassing. In de nieuwe situatie van de N279 zou de zichtbaarheid vanaf de wegen juist weer erg goed zijn omdat de N279 zelf een beetje gelift wordt in het ontwerp wat nu op papier staat. Er zou ook gekozen kunnen worden om de mast tijdelijk verder richting de rotonde te plaatsen en pas na aanpassing van de N279 de locatie te herzien.

De inperkingen van de verlichting is bedoeld om te voorkomen dat dit een lichtobject gaat worden in de omgeving met lichtvervuiling tot gevolg.

In de raadsvergadering heeft wethouder van de Berkmortel toegelicht hoe het proces wordt aangepakt rondom de reclamemast en verlichting. Hierbij is duidelijk dat er een gedeelde zorg is en zijn voldoende toezeggingen gedaan waardoor we ons amendement niet meer in stemming hebben gebracht. ABL heeft positief gestemd over het bestemmingsplan.

Meer nieuws