Nieuws

Uit de raadsinformatiebrieven – April 2022

Hieronder worden enkele recente raadsinformatiebrieven kort toegelicht

Opvang vluchtelingen in Zuidoost Brabant
In onze regio werken we samen om voldoende opvangplaatsen voor vluchtelingen te realiseren. Om te komen waar we willen zijn (2000 opvangplekken), moeten alle gemeenten in onze regio het gevoel van urgentie vasthouden. We moeten tempo blijven maken om opvanglocaties ook echt open te stellen.
Op dit moment hebben we in onze regio 922 vluchtelingen geplaatst in de opvangplaatsen die gemeenten en corporaties realiseerden. Vanwege de snelle stijging moeten we op korte termijn de 2.000 beschikbare plaatsen opleveren. Geen eenvoudige uitdaging voor zowel gemeenten als de gemeenschap.

Financiƫle bijstand energiekosten mensen met laag inkomen
Er wordt door de gemeente gewerkt aan een regeling waarbij inwoners met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag te geven. Inwoners die voldoen aan de landelijk vastgestelde voorwaarden komen automatisch hiervoor in aanmerking. Er wordt echter ook aan een maatwerk aanvraagregeling gewerkt voor mensen die buiten de regeling vallen maar toch in de problemen zijn gekomen. De energietoeslag wordt gefinancierd vanuit het rijk.

Meer nieuws