Nieuws

Verandering bibliotheek in Aarle-Rixtel

Vorige week is bekend gemaakt dat de gemeente Laarbeek voornemens is een aanpassing te doen aan de bibliotheek in Aarle-Rixtel. Er wordt voor gekozen om de bibliotheek te vereenvoudigen tot een servicepunt. Daarbij komt de boekencollectie ter plaatse te vervallen en kunnen alleen boeken besteld en afgehaald worden. Dit is uiteraard een versobering voor het dorp.

Al jaren staat het gebruik van de bibliotheek onder druk. Door internet is het verkrijgen van informatie vele malen eenvoudiger geworden waardoor een bibliotheek minder relevant is geworden. Ook de opkomst van E-books zorgt voor een mindere fysieke afname van leesboeken in de bibliotheek. Dit is ook terug te zien in het aantal volwassen leden van de bibliotheken. Kinderen tot 18 jaar zijn automatisch en gratis lid van de bibliotheek. Dit wordt vooral verbonden aan de scholen.

Om de bibliotheek toegankelijk te houden is enkele jaren terug gekozen om deze te koppelen aan de huiskamers waardoor de openingstijden ruim zijn. Deze vestigingen zijn dan niet altijd bemand, maar door het zelfstandig scannen is de bibliotheek goed toegankelijk. Deze ombouw stond ook gepland in de Dreef in Aarle-Rixtel.

Gelijktijdig met het ombouwen werd ook gekeken naar de toekomst van de bibliotheek in algemene zin. De werkelijke cijfers van het aantal leden en uitleningen zijn zo laag dat het investeren in een fysieke boekencollectie in 3 kernen niet meer in verhouding staat tot het gebruik. Ook hebben de scholen aangegeven dat de bibliotheek hen niet biedt wat nodig is om aansluiting te vinden op de scholen. Dit wordt door de bibliotheek zelf onderschreven.

Ook heeft de bibliotheek geconcludeerd dat de toekomst mogelijk meer ligt in 1 vestiging binnen de gemeente met meerdere servicepunten in de andere kernen. Die grotere vestiging heeft dan ook een ruimere collectie in plaats van 3 beperkte collecties. In andere gemeenten zijn vergelijkbare ontwikkelingen succesvol. Er is daarom gekozen om in de huiskamer in Aarle-Rixtel geen fysieke boekencollectie meer te plaatsen en hiermee een pilot te starten met het servicepunt. Aan de hand van deze pilot kan een goed vergelijk worden gemaakt met andere vestigingen in de huiskamers van Beek en Donk en Lieshout. Dit betekent echter niet dat de bibliotheek in Aarle-Rixtel verdwijnt. De bibliotheek heeft namelijk een bredere functie dan enkel fysiek de boeken uitlenen. Zo is de bibliotheek bedoeld voor leesclubs, taalontwikkeling, debat en ontmoeting. Door het opheffen van de fysieke boekencollectie komt juist meer ruimte in tijd en budget om invulling te geven aan deze taken. Dit is ook wat de Rijksoverheid ziet als de functie van de toekomstige bibliotheek. Daar worden ook extra gelden voor beschikbaar gemaakt.  De doelgroep die je wilt bereiken met deze activiteiten bereik je niet met het behouden van een fysieke boekencollectie. Dat is ook aantoonbaar in de cijfers.

Daarnaast wordt intensief gekeken met de scholen hoe de bibliotheekfunctie daar verbetert kan worden. Hierbij wordt gekeken naar andere gemeenten waar dit succesvol is ingezet, zoals bijvoorbeeld in Helmond. Dit betekent dat kinderen nog steeds kunnen snuffelen tussen de boeken, maar dan gewoon op school.

Het sterk vereenvoudigen van de bibliotheek in Aarle-Rixtel tot een servicepunt ligt gevoelig en dat begrijpen we heel goed. Het voelt als een voorziening in het dorp die verdwijnt. Maar dat is niet zo. De bibliotheek blijft. Alleen de (kleine) collectie verdwijnt dus. Hierbij vinden we dat we realistisch moeten blijven en moeten kijken naar de toekomstige functie van een bibliotheek. Het is nu een pilotfase met een verdere uitwerking van een bibliotheek voor de toekomst. Als de nieuwe uitgangspunten voor de bibliotheek in de dorpen helder is kunnen we ook duidelijke keuzes maken en de werking van een servicepunt hierin meewegen.

Meer nieuws