Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

Wat gaan we doen

De verkiezingen voor de gemeenteraad staan weer voor de deur. Wij vertegenwoordigen als Algemeen Belang Laarbeek (ABL) al jaren uw belangen in de raad. En ook tijdens deze verkiezingen hopen we op uw stem! Om u hiervan te overtuigen, vindt u hieronder een samenvatting van wat onze speerpunten zijn voor de komende 4 jaar en wat we de afgelopen 4 jaar hebben gerealiseerd.

Wat is er gerealiseerd

Startersleningen voor zowel bestaande als nieuwbouw zijn gehandhaafd.

 • Uitstekend financieel huishoudboekje
 • De urgente huisvestingsproblematiek van het Commanderijcollege is opgelost door middel van realisatie van de duurzame schoolwoningen.
 • Behoud van de lage lastendruk in combinatie met uitstekende faciliteiten. (Scholen, dorpshuizen, bibliotheken).
 • Woningbouw in alle kernen. Speciale aandacht voor Lieshout en Aarle Rixtel aan de hand van een motie die op initiatief van ABL is ingediend en is aangenomen in de Raad.
 • Realisatie ORO woningen in Lieshout voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Aanleg nieuwe natuur en veel aandacht voor biodiversiteit. Speciale aandacht voor weidevogels en bijen.
 • Veel aandacht voor lokale verkeersproblematiek. ABL is de partij in Laarbeek met aandacht voor dit onderwerp. Denk aan de situatie rondom de Aarlese en Beekse brug, opknappen N615, etc.
 • We hebben ons hard gemaakt voor het verduurzamen van Laarbeek. Wij zien dit als een verplichting naar onze kinderen.

Wat wil ABL de komende raadsperiode doen

 • Bij de uitvoering van nieuwe plannen betrekken wij altijd inwoners, bedrijven en verenigingen.
 • Woningbouw willen we op maat, met oog voor de vergrijzing van de gemeente en plek voor de jongeren die hier willen blijven wonen. Extra aandacht voor de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout.
 • Laarbeek moet goed bereikbaar zijn en blijven, waarbij op korte termijn een oplossing moet komen voor de Beekse Brug. Sluipverkeer moet zoveel als mogelijk worden ontmoedigd.
 • Plannen die het wonen in Laarbeek prettiger maken ondersteunen we intensief. Dit kunnen evenementen zijn, maar ook plannen voor een speeltuin in een wijk.
 • Laarbeek heeft al veel geïnvesteerd in onze natuur. Dit blijven we doen, waarbij we intensief de samenwerking zoeken met de verenigingen en vrijwilligers.
 • Wij staan voor lage woonlasten met goede voorzieningen in het dorp. Balans is belangrijk; we willen net als nu de gemeente zijn met de laagste lasten in de regio én hierbij tegelijkertijd genoeg voorzieningen hebben, zoals verenigingen, scholen, bibliotheken, gemeenschapshuizen en winkelaanbod.
 • Verkeersveiligheid moet op een aantal gevaarlijke punten verhoogd worden. Denk hierbij aan plekken zoals de Bavaria-brug in Lieshout en de Bosscheweg in Beek en Donk.
 • Voor de toenemende vergrijzing is er behoefte aan een goed ouderenbeleid met aandacht voor wonen en (mantel)zorg, zodat iedereen zo lang mogelijk kan blijven meedoen. Wij staan hierbij voor een goede afstemming tussen alle betrokken partijen, met maar één doel; goede zorg voor onze inwoners.

PDF versie: ABL speerpunten
PDF versie: ABL verkiezingsprogramma 2018 – 2022