Nieuws

Visie op de kerken in Laarbeek

Net als in andere plaatsen in Nederland zijn de kerken in Laarbeek steeds minder gevuld. Onze kerken zijn veelal grote gebouwen die veel geld kosten voor onderhoud en hebben een hoog energieverbruik. Daarbij wordt het voor vrijwilligers steeds lastiger en is er vrijwel geen aanwas van onderaf. Op termijn lijkt dit geen houdbare situatie.

Afgelopen week is in een beeldvormende avond de kerkenvisie besproken tezamen met het aanwezige parochiebestuur, vrijwilligers en de dorpsraden. Het was een mooie avond waar verschillende aspecten aan bod kwamen en er ruimte was voor ieder zijn standpunt en emotie omtrent de kerk als ons ’thuis’.

Het parochiebestuur van Laarbeek, tezamen met het bisdom, staat open voor een dialoog over de toekomst van onze kerken. Voorlopig gaat er nog niets veranderen, maar op de langere termijn staat men open om samen met de gemeente te zoeken naar mogelijkheden voor andere invullingen van een kerkgebouw. Uitgangspunt daarbij is dat de kerk als gebouw gehandhaafd wordt en dat een bestemming past binnen de kaders van het geloof. Een kerk moet niet ‘ontheiligd’ worden.
In samenspraak met de gemeente Laarbeek is de kerkenvisie ontwikkeld. Met deze kerkenvisie kan een beeld gevormd worden van de aanwezige belangrijke elementen van de kerk in het dorp, maar ook krijgt iedere kerk een eigen ‘paspoort’ waarmee de kenmerken en ook mogelijkheden uiteen gezet zijn.

Voor een toekomstige invulling van de kerk zou kunnen worden gedacht aan woningen in de kerk zoals nu in de Leonarduskerk. Maar er wordt ook gedacht aan een diversiteit van functies om elkaar te ontmoeten, eigenlijk een functie die de kerk al van vroeger uit heeft. Bij al die functies moet gekeken worden of een kleinere gebedsruimte in de kerk gehandhaafd wordt, maar het kan ook zo zijn dat een gebedsruimte elders in het dorp wordt gezocht. Uitgangspunt is in ieder geval dat ieder dorp ten alle tijden een eigen gebedsruimte behoud.

Benieuwd naar de kerkenpaspoorten? Klik hieronder op de link naar de paspoorten per kerk.

Document Laarbeek – Bijlage 2 Kerkenvisie Laarbeek.pdf – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Meer nieuws