Nieuws

Zwembad in Beek en Donk

In ons bericht van 14 september 2023 hebben we reeds inzicht gegeven over de stand van zaken van het zwembad in Beek en Donk. Het zwembad kampt met een te hoog energieverbruik en is toe aan een grootschalig renovatie. Uit een analyse blijkt dat renovatie enorm kostbaar is en geen toekomstvaste betaalbare exploitatie van het zwembad oplevert. Nieuwbouw zou financieel een aantrekkelijker alternatief zijn, maar ook dat is financieel niet rond te breiden zonder een bijdrage van de gemeente.

Hoe nu verder? Moet de gemeente een zwemvoorziening kost wat kost behouden in Laarbeek? En moet de gemeente hierin dan gaan investeren?

Een zwemvoorziening in Laarbeek is er al sinds lange tijd. In het verleden beschikte Beek en Donk over een groot buitenzwemcomplex. Na sluiting van het buitenbad is er een binnenbad gerealiseerd ter plaatse van het voormalige ‘diepe’ zwembad. Dit zwembad is al sinds jaren in particuliere handen. Behoudens de bijdrage vanuit de stichting leergeld voor zwemonderwijs is er verder geen gemeentelijke bijdrage voor deze voorziening.
Van de zwemvoorziening wordt gebruik gemaakt door Essy’s die zwemlessen verzorgd, de zwemvereniging eveneens voor zwemles en door senioren voor beweeglessen. Er is beperkt tot geen recreatief gebruik.

Allereerst is de gemeente Laarbeek begonnen met het opstellen van een zwemvisie voor Laarbeek. In deze zwemvisie wordt gekeken naar zwembeleid binnen de gemeente, wat dit oplevert voor de gemeenschap en wat de financiële gevolgen zijn. In deze zwemvisie zijn scenario’s meegenomen voor het zwembad. Onderzocht zijn de kosten voor nieuwbouw van een groot en een kleiner bad en renovatie van het bestaande bad. Daarin is gekeken wat daarbij de bijdrage van de gemeente Laarbeek zou moeten zijn om een rendabele exploitatie te krijgen. Deze visie is opgesteld los van de huidige eigenaren van het zwembad, maar wel met de input van het gebruik van het zwembad (zwemvereniging en Ezzy’s). De uitgewerkte scenario’s zouden sowieso een bijdrage van de gemeente vragen om een zwembad mogelijk te maken.

De eigenaren van het zwembad zijn in gesprek met de gemeente om de mogelijkheden te bekijken. Zij willen zelf ook met een scenario komen waarin een combinatie wordt gemaakt met nieuwbouw en woningbouw. Door middel van woningbouw levert dit opbrengsten op en zou het zwembad mogelijk nieuw gebouwd kunnen worden zonder bijdrage van de gemeente. Dit betekent echter wel woningbouw in een gedeelte van de groene long waar dit niet is toegestaan. Het bouwen van woningen in de groene long is niet wenselijk, maar als het een zwemvoorziening in stand kan houden is het wel noodzakelijk om te kijken onder welke omstandigheden dit in beperkte mate wel mogelijk zou zijn. Hierbij kan gedacht worden aan appartementen boven het zwembad, passend binnen het huidige bouwvlak. Dus niet meer gebouwd oppervlakte toevoegen in de groene long, maar juist woningen met bijvoorbeeld een zorgfunctie in een soort wooncomplex bovenop. Hiervan zijn meer voorbeelden te vinden in Nederland. Of dit een wenselijke ontwikkeling is met behoud van het zwembad is een afweging als alle elementen in beeld zijn.

De komende tijd zullen alle scenario’s tegen elkaar worden afgezet en aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Ook zal hierbij een raadpleging plaatsvinden binnen de gemeenschap door middel van een informatiebijeenkomst. Uiteindelijk is het de bedoeling dit voorjaar een keuze te maken welk scenario op draagvlak kan rekenen. In deze afweging zal ook het scenario meegenomen worden waarin een zwemvoorziening op termijn verdwijnt uit Laarbeek. De consequenties daarvan worden in beeld gebracht om mee te kunnen wegen in de keuze.

Meer nieuws