Nieuws

Goede voorzieningen voor redelijke kosten

Als gemeente Laarbeek maken we veel mogelijk voor onze inwoners op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en nog veel meer. De uitvoering van al deze zaken kost jaarlijks veel geld, waarvan een deel direct komt van de rijksoverheid. Een niet onbelangrijk deel moet uit de portemonnee van de inwoners zelf komen. Voor sommige diensten betaal je daarom direct, zoals voor een paspoort of rijbewijs, of voor het ophalen van het huisvuil.  Daarnaast word er jaarlijks nog een plaatselijke onroerendzaakbelasting (OZB) opgelegd.

Algemeen Belang Laarbeek (ABL) vindt dat er grenzen zijn aan de op te leggen lasten. De jarenlange automatische verhoging van 3% van de OZB was voor ons een gedateerd systeem. Al enkele jaren hebben we het college verzocht om te komen met een systeem wat aansluit op de werkelijke inflatiecijfers. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat de OZB vanaf 2022 meebeweegt met de feitelijke inflatiecijfers (voor 2022: 1,3%). Er dient namelijk een goede balans te zijn tussen het gewenste voorzieningenniveau en de totale lokale lastendruk.

We blijven ons hard maken voor het beperken van de kosten voor onze inwoners.

We gaan dus niet roepen dat we geen OZB meer verhogen of dat we deze gaan verlagen. De lasten voor onze inwoners moeten in balans staan met wat je ervoor terug krijgt. Dit betekent dat we blijven investeren in behoud van ons hoge voorzieningenniveau en dit doen in de juiste balans en met een eerlijke verdeling. Is er bijvoorbeeld meer geld voor groenonderhoud nodig? Dan staan we daar voor open. Moet er bezuinigd worden? Dan lopen we ook daar niet voor weg en zullen we de keuzes uitleggen.

Financiën in balans is een van onze speerpunten van ons programma. Blijf onze speerpunten volgen of lees ze op www.abllaarbeek.nl/verkiezingsprogramma.
Stem daarom 14/15/16 maart op ABL.

Wij staan klaar voor onze inwoners!

Algemeen Belang Laarbeek

Meer nieuws