Nieuws

Energietoeslag 2022 en 2023

Hoewel de verhitte energiemarkt inmiddels wel wat afgekoeld is, zijn de huidige energieprijzen bij consumenten nog steeds fors er kunnen nog steeds voor problemen zorgen. Hiervoor is de energietoeslag ingesteld vanuit de landelijke overheid en…

De woningbouwdeal voor Laarbeek

Landelijk moeten er 900.000 woningen worden gebouwd de komende 10 jaar waarvan ook een groot gedeelte beland in onze regio. Tezamen met de regio is deze woningbouwopgave verder verdeeld onder de diverse gemeenten. Voor Laarbeek…

Tiny Houses

De term Tiny House is populair geworden. Het woningtekort is torenhoog en tiny houses zijn daarbij¬†een oplossing om dit, al dan niet tijdelijk, een beetje te verzachten. Maar hoe moeten we als gemeente dan omgaan…

Samenwerking Metropoolregio Eindhoven

Na een lang afstemproces is afgelopen week de samenwerkingsovereenkomst tussen alle 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven aangenomen. Deze samenwerkingsovereenkomst geeft het programma weer waar de gemeenten in de regio samen mee aan de slag…

Visie op de kerken in Laarbeek

Net als in andere plaatsen in Nederland zijn de kerken in Laarbeek steeds minder gevuld. Onze kerken zijn veelal grote gebouwen die veel geld kosten voor onderhoud en hebben een hoog energieverbruik. Daarbij wordt het…

Meetnetwerk luchtkwaliteit

Sinds 2020 is er in onze regio een meetnetwerk actief naar de kwaliteit van onze buitenlucht. Dit gezamenlijk meetnetwerk heeft tot doel om de kwaliteit van de lucht te meten en te monitoren in stedelijk…

ABL bij Omroep Peelrand

Iedere vrijdag heeft omroep Peelrand, het voormalige omroep Kontakt, een blokje ingeruimd voor “Politiek aan het woord”. In deze rubriek zitten iedere week gasten aan tafel van 2 politieke partijen of leden van het college….

De warmtetransitie: Gulden energie in Aarle-Rixtel

“We moeten van het gas af” is het devies van de afgelopen jaren geworden. Natuurlijk loopt de energietransitie al langer om het gebruik van dit soort fossiele brandstoffen terug te dringen, maar sinds het afbouwen…

Witgoedactie voor energiebesparing

In onze vorige nieuwsbrief hebben we bericht over de acties die momenteel gestart zijn in het kader van duurzaamheid. Het gaat hierbij om het besparen van energie door bijvoorbeeld het isoleren van woningen te stimuleren…