Nieuws

Toekomst van Zorg&wonen in Laarbeek

Afgelopen donderdag vond er een raadsinformatieavond plaats met als thema “zorg en wonen in Laarbeek.” Deze bijeenkomst betrof een eerste inzet om de gemeenteraad en commissieleden bij te praten over de stand van zorg&wonen en de visie op…

Planontwikkelingen Mariahout

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart jl. stond de invulling van de ruimte ter plaatse van het voormalige wokrestaurant aan de Mariastraat  in Mariahout voor het eerst op de agenda. Tijdens deze vergadering kon het…

WMO Huishoudelijke hulp

Onlangs stond er een negatief bericht in het Eindhovens Dagblad met de titel “Peelgemeenten negeren hoogste rechter; raadsleden bespraken in beslotenheid gevoelige kwestie over hulp.” In het artikel wordt geschreven dat de peelgemeenten, en daarmee…

Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen

Op donderdag 25 april zijn in de commissievergadering AZ de begrotingen voor 2024 besproken van alle gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Laarbeek aan deelneemt. Het gaat hier om een flink aantal samenwerkingen waaronder de omgevingsdienst,…

De raad op bezoek in Aarle-Rixtel

Ieder jaar bezoekt de gemeenteraad een van de kernen. Afgelopen dinsdag 11 april heeft de voltallige gemeenteraad Aarle-Rixtel bezocht. Een interessant programma waarbij de dorpsraad ons meeneemt in de lokale problematiek.  Na een inleidende presentatie…

De omgevingsdienst ontwikkelt zich verder

Begin april is er een bijeenkomst georganiseerd door de omgevingsdienst voor alle raads- en statenleden van onze regio. Aanleiding was de bestuursrapportage van 2022 waarin de organisatie onder grote druk stond. Raadsleden vanuit alle gemeenten…

MetropoolRegio Eindhoven – Ontwikkelstrategie

Op 22 maart vond op de automotive campus te Helmond een drukbezochte metropoolconferentie voor raadsleden van de MRE plaats. Hoewel deze conferentie veelal goed wordt bezocht was de opkomst nu extra groot vanwege een eerder…

Senzer ontwikkelt zich verder

Senzer is het werkbedrijf voor de gemeente Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Het werkbedrijf zorgt voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt maar ook het verwerken van de uitkeringen. In 2020…

Appartementen en gemakswinkel Mariahout

Vorig jaar is aangekondigd dat de gemeente de panden van de voormalige wok en café Bo in Mariahout heeft aangekocht. De panden stonden al geruime tijd leeg en er was geen zicht op herinvulling. Om…