Nieuws

Kanaalvisie, kiezen voor kansen

De kanaalvisie is een veelbesproken stuk geworden en ook in de media uitgebreid behandeld. Er heerst rondom de kanaalvisie echter veel negativisme en dat is ons inziens onterecht. De visie geeft namelijk een heel goed…

Ontwikkelingen ontmoetingscentrum Beek en Donk

Op dinsdag 20 februari jl. is aan de gemeenteraad een rapport gepresenteerd met betrekking tot de eerste fase van de herontwikkeling van het Ontmoetingscentrum. In deze eerste fase is met diverse gebruikers van het centrum,…

Geur- en gezondheidsmetingen fabriek Artex

Al sinds jaar en dag staat de fabriek Artex in Aarle-Rixtel. Dit getuigende ook de oude schoorsteen die nog steeds boven het dorp uitsteekt. Door de decennia heen zijn de producten die worden gemaakt bij…

Stand van zaken Blink

In verschillende nieuwsbrieven hebben we al bericht over de afvalverwerker Blink. De organisatiestructuur die Blink namelijk vormt, een samenwerking met een marktpartij, moet vanwege aanbestedingsregels worden losgekoppeld. Dit proces is vorig jaar in gang gezet….

Zwembad in Beek en Donk

In ons bericht van 14 september 2023 hebben we reeds inzicht gegeven over de stand van zaken van het zwembad in Beek en Donk. Het zwembad kampt met een te hoog energieverbruik en is toe…

Kanaalvisie Zuid-Willemsvaart

Laarbeek is verbonden met het water van de kanalen. Al sinds de aanleg van de Zuid-Willemsvaart is ons landschap veranderd waarbij wegen en industrie zich langs het water zijn gaan concentreren en vroegere groene verbindingen…

Brede welvaart in de Metropoolregio Eindhoven

Op woensdag 10 januari vond weer een metropoolconferentie plaats op de high-tech campus te Eindhoven. Deze metropoolconferentie, waar raadsleden uit alle 21 gemeenten aansluiten, stond in het teken van brede welvaart. Een actueel onderwerp in…

De allerbeste wensen !

Het nieuwe jaar 2024 is alweer begonnen. Namens het bestuur en de fractie wensen wij allen het allerbeste toe ! De politiek in Laarbeek gaat fris van start in januari. We hopen mooie dingen te…

Ingaan van de omgevingswet

Al sinds 2015 wordt er gewerkt aan de nieuwe omgevingswet. De omgevingswet vervangt de huidige werking van ruimtelijke plannen, waaronder ook de bestemmingsplannen vallen. De nieuwe wetgeving zorgt voor meer samenhang tussen verschillende wetten op…