Nieuws

Afscheid burgemeester Frank van der Meijden

Het is inmiddels al breed uitgemeten in de diverse media dat onze burgemeester Frank van der Meijden op 16 november jl is benoemd als nieuwe burgemeester van de gemeente Tiel. Een mooie stap die hem…

Energiehuis slim wonen

Ondanks de kritieken in de landelijke politiek en de discussies rondom de landelijke verkiezingen is in Nederland de energietransitie in volle gang. Landelijk en regionaal wordt voornamelijk gekeken naar het grootschalig opwekken van duurzame energie….

Snelfietspaden in Laarbeek

In het kader van mobiliteit in onze regio wordt inzet op fietsen en openbaar vervoer. Vervoer met de auto is vooral ter aanvulling als fietsen en openbaar vervoer niet toereikend zijn. Al sinds het bereikbaarheidsakkoord…

Herinrichting Piet van Thielplein

Het Piet van Thielplein is behoorlijk gedateerd en kennelijk al eens uitgeroepen tot een van de lelijkste winkelpleinen. Het plein is toe aan vernieuwing om ook het winkelen op het plein aantrekkelijk te houden. Een…

Harmonisatie minimaregeling Peelgemeenten

Mensen met een laag inkomen rond het minimum loon¬†ontvangen van de gemeente toeslagen op het inkomen en op maatschappelijke participatie. Deze toeslagen ontvang je vanaf een bepaalde inkomensgrens gebaseerd op de bijstandsnorm en als je…

Stand van zaken Blink en de Milieu straat

Al enkele malen hebben we in deze nieuwsbrief een update gegeven van de ontwikkelingen rondom afvalverwerker Blink. Vorig jaar is de samenwerking tussen de afvalverwerker PreZero en Blink opgezegd. Hieropvolgend is een scheidingsproces in gang…

“Op de koffie gesprekken”, een evaluatie

Sinds 2015 is zorg verschoven van een landelijke naar een gemeentelijke taak. De visie van de rijksoverheid was dat de gemeente dichter bij de mensen staat en zo de zorg beter (en goedkoper)¬†kan organiseren. Sinds…

De begroting van 2024

In het voorjaar van 2024 hebben we de kadernota vastgesteld. In het vervolg hierop volgt dan in het najaar de begroting voor 2024 met een meerjaren doorkijk tot en met het jaar 2027. Met de…

Grondnota: Betaalbaar bouwen in Laarbeek een stuk dichterbij

Wonen is duur, dat is een probleem wat ook landelijk speelt maar vooral lokaal wordt gevoeld. Er is veel vraag naar woningen, wat de prijs opdrijft. De (Laarbeekse) politiek zoekt al langere tijd naar mogelijkheden…