Nieuws

Brede welvaart in de Metropoolregio Eindhoven

Op woensdag 10 januari vond weer een metropoolconferentie plaats op de high-tech campus te Eindhoven. Deze metropoolconferentie, waar raadsleden uit alle 21 gemeenten aansluiten, stond in het teken van brede welvaart. Een actueel onderwerp in…

Ingaan van de omgevingswet

Al sinds 2015 wordt er gewerkt aan de nieuwe omgevingswet. De omgevingswet vervangt de huidige werking van ruimtelijke plannen, waaronder ook de bestemmingsplannen vallen. De nieuwe wetgeving zorgt voor meer samenhang tussen verschillende wetten op…

Groenbeheerplan

Een mooi kort gemaaid gazon en een mooi soortgelijk plantsoen is veelal jaren het beeld geweest van goed beheerd openbaar groen. De tijdgeest is echter veranderd en dat vergt best wat van ons om het beeld van openbaar…

Afscheid burgemeester Frank van der Meijden

Het is inmiddels al breed uitgemeten in de diverse media dat onze burgemeester Frank van der Meijden op 16 november jl is benoemd als nieuwe burgemeester van de gemeente Tiel. Een mooie stap die hem…

Energiehuis slim wonen

Ondanks de kritieken in de landelijke politiek en de discussies rondom de landelijke verkiezingen is in Nederland de energietransitie in volle gang. Landelijk en regionaal wordt voornamelijk gekeken naar het grootschalig opwekken van duurzame energie….

Snelfietspaden in Laarbeek

In het kader van mobiliteit in onze regio wordt inzet op fietsen en openbaar vervoer. Vervoer met de auto is vooral ter aanvulling als fietsen en openbaar vervoer niet toereikend zijn. Al sinds het bereikbaarheidsakkoord…

Herinrichting Piet van Thielplein

Het Piet van Thielplein is behoorlijk gedateerd en kennelijk al eens uitgeroepen tot een van de lelijkste winkelpleinen. Het plein is toe aan vernieuwing om ook het winkelen op het plein aantrekkelijk te houden. Een…

Harmonisatie minimaregeling Peelgemeenten

Mensen met een laag inkomen rond het minimum loon ontvangen van de gemeente toeslagen op het inkomen en op maatschappelijke participatie. Deze toeslagen ontvang je vanaf een bepaalde inkomensgrens gebaseerd op de bijstandsnorm en als je…

Stand van zaken Blink en de Milieu straat

Al enkele malen hebben we in deze nieuwsbrief een update gegeven van de ontwikkelingen rondom afvalverwerker Blink. Vorig jaar is de samenwerking tussen de afvalverwerker PreZero en Blink opgezegd. Hieropvolgend is een scheidingsproces in gang…